Tusentals personer uthängda av högerextremister

Idag har en högerextrem hemsida/blogg som bara var uppe i några timmar under URL:en och namnet https://ansvariga.wordpress.com postat tusentals namn på personer i landet liksom på svenska organisationer och föreningar som mer eller mindre pekades ut som de som har “förstört Sverige” och en undersida talade explicit om att straff ska utkrävas och även expedieras gentemot de utpekade (såsom dödsstraff genom hängning, expropriering av all egendom, fredlöshet och arbetsläger o s v).

Den mest omfattande namnlistan på hemsidan utgjordes av ett stort antal högskoleanknutna lärare och forskare.

Tobias Hubinette skriver om uthängningen https://www.facebook.com/tobias.hubinette/posts/10154946856885847 och erbjuder sig också att maila listorna till den som behöver. Nedan följer länkar till de delar av siten som cacheats av Google – för den som vill kontrollera sin status bland svenska nazister. Typ.

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fansvariga.wordpress.com
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fansvariga.wordpress.com/organisation/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fansvariga.wordpress.com/psykopaterna/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fansvariga.wordpress.com/islam-ar-ondska/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fansvariga.wordpress.com/straff/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fansvariga.wordpress.com/vanstermaffian/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fansvariga.wordpress.com/personer-vanstermaffian/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fansvariga.wordpress.com/orter/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fansvariga.wordpress.com/personer-media-expo/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fansvariga.wordpress.com/personer-tidningar/
(Här fanns en ocachead länk om “kyrkans vänstermaffia”(sic))
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fansvariga.wordpress.com/personer-universitet/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fansvariga.wordpress.com/personer-feminismen/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fansvariga.wordpress.com/riksdagen/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fansvariga.wordpress.com/brottsdomda-politiker/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fansvariga.wordpress.com/organisationer/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fansvariga.wordpress.com/kyrkan/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fansvariga.wordpress.com/kandisar/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fansvariga.wordpress.com/contact/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache%3Ahttps%3A%2F%2Fansvariga.wordpress.com/om/